Bemer – Behandlingar /

BEMER Group
Min egen hemsida för komplett info hittar du här: https://jila4goodlife.bemergroup.com/sv

Fysikalisk vaskulär terapi

Gör det möjligt att komma igång igen!

Fysikalisk vaskulär terapi för ryggsmärtor och muskelspänning.

BEMER fysikalisk vaskulär terapi förbättrar mikrocirkulationen och främjar blodflödet i de minsta blodkärlen. Kapaciteten i kroppens celler förbättras, vilket i sin tur bidrar till att lindra smärta och gynna kroppens egna självläkande krafter. Läs mer

Kärlek betyder att ta hänsyn till varandra

En intakt mikrocirkulation stödjer immunförsvaret och förebygger sjukdom.

Regelbunden användning av fysikalisk vaskulär terapi motverkar effektivt sjukdom och hälsoproblem och stödjer kroppens självläkande och regenerativa processer.

Titta gärna på denna ca 8 min korta filmen med bra information: https://res.cloudinary.com/bemergroup/video/upload/v1598531315/bemergroup_com/BEMER_8_Minute_Story_SE_Final.mp4


Indikationer

Fysikalisk vaskulär terapi används idag inom en mängd olika områden. En effektiv förbättring av mikrocirkulation, dvs. flödet till kroppens minsta blodkärl, har på många sätt en gynnsam inverkan på vår hälsa, vårt immunförsvar och allmänna välbefinnande. Baserat på många års erfarenhet har BEMER fysikalisk vaskulär terapi ständigt vidareutvecklats – utifrån delvis banbrytande rön avseende biorytmiska lokala och övergripande regulatoriska processer. En effektiv stimulering av mikrocirkulationen stödjer viktiga fysiska kontrollmekanismer avseende processer för prevention, läkning, återhämtning och regenerering och kan användas som komplement till många olika behandlingar och indikationer.

Behandling – Klicka här för mer info!

Rekommendationer vid Bemerbehandlingar hos terapeut är att boka tid helst 1 gång/vecka eller varannan vecka. 1 behandling ger extra cirkulation i mellan 12-14 timmar! Vill du köpa din egen Bemer genom mig så används den varje dag enligt schema som du gör ihop med mig för bästa upplägg.

Behandling vid sjukdom, stödja immunförsvaret, aktivering av den självläkande förmågan genom att stimulera mikrocirkulationen.

Att tänka på inför en behandling:

 • Ha bekväma mjuka kläder på dig.
 • Skapa lugn och ro för att slappna av och undvik stress.
 • Drick inte kaffe eller te minst 1 timme före och efter behandlingen.
 • Drick däremot 1 glas vatten innan behandling och 1 glas vatten efter behandling (ej kolsyrat).
 • Undvik tobaksvaror minst 1 timme före och efter behandlingen.

Profylax

Positiv effekt på allmän känsla av välbefinnande, hälsa och sömn. Sammanlagt leder detta till en högre livskvalitet.

Ökad prestationsförmåga

Stöd av ämnesomsättning för prestationsökning, stärkt reaktionsförmåga, minskad risk för idrottsskador, snabbare regenerering.

Metod

BEMER kan förbättra nedsatt blodflöde i de minsta blodkärlen och på så sätt stödja kroppens egna självläkande och regenerativa processer. Blodcirkulationen utgör människokroppens försörjningssystem. 75 % av det ligger i området för de minsta blodkärlen (mikrocirkulationen). Dvs. i det område där blodet förser organ och vävnad med näringsämnen och syre och på vägen tillbaka avlägsnar restprodukter. Det är endast med hjälp av denna försörjning och avfallshantering som kroppens celler kan utföra sina olika livsuppehållande uppgifter och förse kroppen med energi. Hjärtat säkerställer att blodkroppar förflyttas genom blodomloppet. För mer info klicka här!

Fakta vetenskap

Det nya BEMER systemet är det bäst utforskade och den mest effektiva fysikaliska behandlingsmetod som idag används inom komplementär och förebyggande medicin.
BEMER-signalen (fysikalisk behandlingsmetod) har vidareutvecklats och anpassats utifrån de senaste rönen kring biorytmens lokala och överordnade regulativa processer som associeras med mikrocirkulation. Och en begränsad eller nedsatt mikrocirkulation i organ stimuleras nu ännu bättre än tidigare.

Den specifika temporära signalordningen och signalstrukturen hos det elektromagnetiska fältet med låg flödestäthet är avgörande för en effektiv stimulering av den mekanism som reglerar mikrocirkulationen.

*BEMER är en EU-godkänd medicinteknisk produkt (CE0483) av klass IIa (93/42/EEG).

Under de senaste 15 åren har 56 publikationer om BEMER-terapin offentliggjorts och 12 vetenskapliga studier finns listade på PubMed.

Referenser

Det finns många referenser att ta del av för att läsa mer om den här behandlingsmetoden. Klicka här!


Bemer enskild behandling

Du kan boka enbart behandling med Bemer hos mig.

Upplägg 1: Bemer B-Body med 1 tillval B-Pad eller B-Spot 20 min200 kr
Upplägg 2: Bemer B-Body med 2 tillval B-Pad och B-Spot 30 min250 kr

Kombo 1 Ansiktszon

Den här kombinationen är för dig som väljer ansiktszonterapi och vill få igång cirkulationen ordentligt genom att ligga på B-Body samt har värk/artros eller annat där särskild punktbehandling med tillval B-Pad och B-Spot också är möjlig under behandlingen.

Bemerbehandlingarna pågår under de första ca 20 minutrarna under totaltiden 60 min Pris: 900 kr

Fler erbjudande med 5-kort kan du läsa mer om när du klickar på LÄS MER!

Kombo 2 Massage eller Derma/Lipo

Du kan välja till en Bemerbehandling med B-Body som en uppstart för att få igång cirkulationen extra. Särskilt bra för dig som har artros, spänningsvärk, är inne i en stressig period eller någon annan problematik med cirkulationen.

Här kan du enbart välja att börja ligga på B-Bodyn och ett tillval med B-Pad eller B-Spot för 20 min och då lägga till 200 kr till vald tid till din massage.


Läs gärna en artikel om läkaren Ulla och hennes erfarenheter och kunskaper som är mycket intressant. Härligt också att hennes hund gillar BEMER terapi vilket det verkar som att vår hund Sune också gör! https://mikrocirkulationifokus.se/rehabiliteringslakare-ulla-rytokoski-betonar-vikten-av-cellamnesomsattningens-funktion/?fbclid=IwAR3g9ok1yacKWvnhQcdiUe1-kSrxBBcrKIBNb89gBcZfosDj-8s7Cacujwo


Kontraindikationer

Vid följande tillstånd rekommenderas konsultation av läkare före behandling:

 • Oklara febertillstånd eller infektionssjukdomar (du får ingen behandling om du är vanligt sjuk i influensa eller annan virusinfektion under pågående sjukdom. Kom alltid frisk)
 • Allvarliga hjärtrytmrubbningar
 • Allvarliga psykoser
 • Icke kontrollerade kramper (t.ex epilepsi)
 • Långvarig användning av B-receptorantagonist
 • Långvarig användning av kortokosteroid medel
 • Långvarig användning av kumarinderivat

* Andra antikoagulerande medel såsom ASS (acetylsalicylsyra) eller icke steroida läkemedel såsom diklofernak eller andra antihypertona läkemedel såsom kalciumantagonister och angiotensinreceptorantagonist är inte kända för att interagera med BEMER terapi.


Allmänna rekommendationer:

 • En kartläggning ska göras av terapeuten/läkaren före tillämpning av BEMER terapi.
 • Föreskrivna mediciner kan behöva ändras och enbart av läkare efter en tids behandling med BEMER terapi pga ökad livskvalité.
 • För personer som regelbundet tar blodförtunnande eller koaguleringshämmande mediciner rekommenderas att läkare kontrollerar koaguleringsfaktorer innan BEMER terapi påbörjas. Detta pga BEMER terapi kan förstärka eller försvaga medicinens effekter.
 • Personer som har permanent medicinering ska informera sin behandlade läkare som den planerade BEMER terapin så att ev dosjusteringar kan göras.
 • Under graviditet bör BEMER terapi endast tillämpas efter samråd med behandlande läkare och aldrig förrän vecka 13 in i graviditeten.
 • För personer med tumörsjukdomar eller andra allvarliga sjukdomar som kräver pågående medicinsk behandling och /eller mediciner bör kompletterande användning av BEMER terapi diskuteras med behandlande läkare.
 • Oförklarliga fysiska reaktioner som ev uppkommer vid BEMER terapi måste klargöras av behandlande läkare. Vid frågor angående BEMER terapi rekommenderas att behandlande läkare tar kontakt med medcinsk support hos BEMER.
 • BEMER terapi är ett viktigt kompletterande behandlingsalternativ för terapeuter/läkare och är inte avsedd att ersätta andra medicinska behandlingar.

Följande absoluta kontraindikationer ska beaktas:

 • Har du ett aktivt medicinskt implantat som leder till en stimulering (t.ex pacemaker, defribillator, hjärnstimulator, muskelstimulator) utgör det en relativ kontraindikation. Kontakta din behandlande läkare för att utreda och komma överens om behandlingar med BEMER kan godkännas. Intyg krävs för säkerhet.
 • Immunsuppressiv behandling pga transplantation.
 • Immunsuppressiv behandling till följd av allogen cellulär transplantation, benmärgs- eller stamcellstransplantation.
 • Obs! Andra tillstånd som ofta kräver immunsuppressiv behandling t.ex autoimmuna sjukdomar eller dermatologiska sjukdomar finns inga kontraindikationer för användning av BEMER terapi.

Certifierad
Tillverkningen och utvecklingen av Bemers produkter sker enligt internationella standarder och kontrolleras regelbundet.
Din kontakt
Jill Lagerqvist
+46708664219
jill.lagerqvist@bemermail.com

Red Dot Design Award Belönad med Red Dot Design Award. För visuellt, funktionellt och ergonomiskt utmärkt kvalitet i fråga om produktdesign.

%d bloggare gillar detta: